Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘Choice’

Alhamdulillah setelah 30 & 31 Jan 2010 lalu saya mengikuti CASIC di UKM, kini saya telah berjaya membuat beberapa anjakan paradigma pada pengawas dan beberapa orang guru.

  1. Ayat 1 – Basmalah: (CONNECT) menerangkan konsep perlunya kita menghubungkan diri dengan Allah yang Maha Pemurah dan Pengasih pada setiap insan tanpa mengira bangsa. Juga seharusnya kita perlu membuat hubungan baik dengan sebanyak mungkin manusia di sekeliling. Networking.
    • Aktiviti:- saya hari ini 6 Feb 2010 membuat beberapa simulasi ringkas bersama 130 pengawas SMK Malim. Bersalaman dengan tanpa perasaan sayang sambil menyombong diri, serta memalingkan muka dan endah tak endah. Juga bersalaman dengan penuh perasaan dan ingin menyapa kawan yang bersua. Juga bersalaman dengan 10 orang dan menulis nama mereka walaupun tidak pernah berkenalan.
  2. Ayat 2, 3 & 4: (ACKNOWLEDGE) menerangkan betapa pentingnya kita mengiktiraf Allah yang menguasai alam maya ini. Perkataan Rabb: bererti pengembangan atau tarbiyyah, pendidikan yang menghasilkan output yang berkesan. Perlu juga konsep memahami keadaan fizikal, intelek, emosi dan spiritualorang yang kita sedang berbual demi mencapai strategi WIN-WIN. Alhamdulillah: amat berkait dengan pujian dan madah. Pujian diberikan dengan cara paling terhormat dan ikhlas sedang madah pula diberikan secara tidak langsung penuh dengan ayat berlapik. Ar Rahman Ar Raheem: pengulangan ini demi menunjukkan memang Allah Maha Pemurah dan Pengasih. Maaliki Yaum Ad Deen: ayat ini mengajar kita tentang perlunya kita merancang dari HARI INI- POWER of NOWhingga masa hadapan, walau 1000 tahun.
    • Aktiviti: pelajar duduk berpasangan sesama lelaki atau sesama perempuan. Mereka diminta menyatakan 5 kelebihan dan pujian secara fikiran tanpa melafazkan pujian itu secara jujur. Peringkat seterusnya mereka diminta untuk melafazkan dengan seikhlas hati.
  3. Ayat 5: Iyyaaka Na’budu wa Iyyaka Nasta’een: (SERVE) In order to serve Allah we need to serve human as khalifah. (Surah Ali Imran ayat 104). We need to serve through organized institution.
  4. Ayat 6: Ihdina As Sirat Al Mustaqeem (INQUIRE) Tuntutan istiqamah dan kepentingan berdoa
  5. Ayat 7: Sirat Alladzina An’amta ‘Alaihim (CHOICE) Ayat ini Allah memberikan TIGA (3) pilihan, lebih daripada satu pilihan. Pertama: An’amta ‘alaihim – golongan yang diberi nikmat di dunia dan di akhirat. Kedua: Ghairil Maghdubi ‘alaihim – golongan yang dimurkai seperti yahudi yang ingkar setelah diberi hidayah. Atau Ketiga: Adh Dhalleen – golongan yang sesat iaitu kaum Nasara yang telah ditolong Allah tetapi menyembah selain Allah. Memerhatikan ayat ini memberi gambaran bahawa kita mesti berwaspada dengan golongan 2 dan 3. Dan Allah sentiasa memberi kita pilihan. Dengan aqal yang sihat sepatutnya mampu memilih pilihan 1.

Baca dan dengar juga laman ini:

Read Full Post »

%d bloggers like this: