Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘Neraka’

 

Assalamualaikum wa rahmatullah ๐Ÿ™‚

Dan bahawa sesungguhnya inilah jalan-Ku (agama Islam) yang betul lurus, maka hendaklah kamu menurutnya; dan janganlah kamu menurut jalan-jalan (yang lain daripada Islam), kerana jalan-jalan (yang lain itu) mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Dengan yang demikian itulah Allah perintahkan kamu, supaya kamu bertaqwa. (Surah Al-An`am: ayat 153)

 

Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya dan dia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi. (Surah Ali ‘Imran ayat 85)

Fahaman ini sebenarnya telah lama wujud dalam diri manusia yang hanya mahu kebebasan tanpa terikat dengan Tuhan. Mengapa demikian? Mari kita lihat apa itu Pluralisme!

Pluralisme ialah konsep kesamaan dalam kepelbagaian agama. Konsep ini menekankan bahawa semua agama adalah sama dan menuju kepada kemuncak kebenaran yang sama. Bagi pengamal fahaman ini, agama-agama besar seperti Islam, Buddha, Hindu dan Kristian berbeza dari segi luaran tetapi pada mereka punya kesamaan dari matlamat akhirnya iaitu Tuhan yang wajib disembah dengan ikut suka hati mereka. Asalkan mereka menyembah tuhan.

(more…)

Read Full Post »

Dakwah itu sukar, sebab nafsu manusia itu dicipta condong pada kebebasan sedang agama itu mengawalnya.

Nafsu suka kejar kelazatan sedang agama bataskannya. Siapa yang seru pada kejahatan & maksiat maka dia telah setuju dengan nafsunya.

Dengan itu dia berjalan bersama nafsunya seperti air yang mengalir turun ke tanah rendah. Dakilah bukit untuk mendapatkan tangki air di atasnya. Tebuklah dengan kapak nescaya air akan mencurah turun sedang kita melihat air mengalir kawasan wadi. Tetapi jika ingin kembalikannya ke tempat asal, ia tidak akan kembali melainkan dengan gunakan pam air & berbagai kesukaran serta perbelanjaan yang besar. Begitu juga dengan batu besar yang ada di puncak bukit, mudah saja untuk ditolak tanpa perlu berpenat lelah. Tetapi jika ingin kembalikan pada tempat asalnya anda akan berhadapan dengan kepenatan dan kesukaran.

(more…)

Read Full Post »

%d bloggers like this: