Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘Organisasi’

Assalamu’alaikum wa rahmatullah
Dalam surah Al Hajj ayat 40-41, Allah berfirman:
al-hajj-40-41.jpg
Sesungguhnya Allah menolong sesiapa yang menolong Agama-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Gagah, lagi Maha Perkasa. Iaitu mereka yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi nescaya mereka mendirikan solat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf serta mencegah perbuatan yang munkar. Dan kepada Allah sahajalah kembali segala urusan.
Apabila ada di sana seorang yang soleh, kamu akan dapati padanya faktor-faktor kejayaan, demikian pesan Hasan Al Banna.

(more…)

Read Full Post »

Assalamualaikum wa rahmatullahPendahuluan

Tugas dakwah merupakan tanggungjawab yang ditaklifkan kepada semua umat Islam. Dakwah merupakan jalan utama untuk mencapai kejayaan di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 104 yang bermaksud:

Dan hendaklah ada di kalangan kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada makruf dan mencegah daripada mungkar dan mereka itulah orang-orang yang berjaya.

Ayat di atas juga mengisyaratkan kepada kita bahawa tugas dan tanggungjawab dakwah ini perlu dilakukan secara berjamaah dan tidak secara berseorangan. Bekerja secara berjamaah menuntut kita bekerja dalam satu pasukan, mempunyai etika kerja berpasukan serta disiplin organisasi yang tinggi.

(more…)

Read Full Post »

%d bloggers like this: